Mutual Sustainability (afgekort MuSu) is het gedachtengoed en de methode waarin organisaties gestuurd  worden op relaties en niet (alleen) op geld.

Mutual Sustainability is door Jean-Paul Boerekamps en Kees Verschoor (van Turacien) ontwikkeld en in 2011 is hun boek hierover verschenen (te koop op www.bol.com).

Mutual Sustainability kenmerkt zich door:

- duurzaam succes,
- relaties centraal,
- sturen op relaties (besluiten, waarderen, acteren)
,
- externe blik,
- synergie en samenwerking,
- control,
- menselijke maat,
- back to business,
- geen zachte heelmeesters,
- veel meer dan groen en MVO.

De potentie van Mutual Sustainability is dermate groot dat er een vereniging opgericht is om het gedachtengoed verder uit te bouwen en in Nederland verder te verspreiden (de NVMuSu, website www.nvmusu.nl).

 

ONAFHANKELIJKHEID IS EEN GEVAARLIJKE ILLUSIE.